پرشین رام - Persian ROM

محصولات فایلی پرشین رام

فایل مورد نظر خود را جستجو کنید !

HomeiPodiPod_touch_1G

آیکون نام فایل پسوند فایل نوع فایل تاریخ بارگذاری ساعت بارگذاری حجم فایل لینک دانلود

iPod1,1_1.1.1_3A110a_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:36:08 ۱۵۰.۵۹ مگابایت دانلود

iPod1,1_1.1.2_3B48b_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:35:55 ۱۵۷.۹۰ مگابایت دانلود

iPod1,1_1.1.3_4A93_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:35:49 ۱۶۵.۴۷ مگابایت دانلود

iPod1,1_1.1.4_4A102_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:35:39 ۱۶۵.۴۸ مگابایت دانلود

iPod1,1_1.1.5_4B1_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:35:39 ۱۶۵.۴۸ مگابایت دانلود

iPod1,1_1.1_3A101a_Restore.ipsw

IPSW Apple Firmware 2021-04-28 18:35:23 ۱۵۰.۵۸ مگابایت دانلود